Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
คลิก
gel1003
Skip Online Users

cilk
1
GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเลือกรายวิชา GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ทางสำนักฯสามารถเปิดให้นักศึกษาลงได้ 2 ภาษาคือ ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ส่วนภาษามลายู และภาษาเขมรเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจจำนวนน้อยจึงไม่สามารถเปิดกลุ่มเรียนให้นักศึกษาได้ค่ะ 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกลงภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และมาประชุมพร้อมกันในวันที่ 4 ธ.ค.2557 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 10.00 น.เพื่อทำการเพิ่มรายวิชาให้นักศึกษาค่ะ นักศึกษาท่านใดที่สนใจจะลงเพิ่ม สำหรับภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ให้นักศึกษามาประชุมพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ 
** ถ้านักศึกษามาหลังเวลา 12.00 น. ให้มาติดต่อที่ห้อง 3413 One Stop Service ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 ค่ะ 123


11 
                     คลิกกลุ่มเรียน 0021
22
11

cilck
cilck
นักศึกษาสามารถ login เข้าระบบ E-learning

เพื่อทบทวนบทเรียนและเข้าทำแบบฝึกหัดได้ หากไม่สามารถ login ได้ ให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

**************************
Available Courses


ข่าวและประกาศ

Picture of  TA ศศิวิมล มณีวงษ์
นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน
by TA ศศิวิมล มณีวงษ์ - Tuesday, 2 December 2014, 05:47 AM
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเลือกรายวิชา GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน ทางสำนักฯสามารถเปิดให้นักศึกษาลงได้ 2 ภาษาคือ ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ส่วนภาษามลายู และภาษาเขมรเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจจำนวนน้อยจึงไม่สามารถเปิดกลุ่มเรียนให้นักศึกษาได้ค่ะ 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกลงภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และมาประชุมพร้อมกันในวันที่ 4 ธ.ค.2557 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 10.00 น.เพื่อทำการเพิ่มรายวิชาให้นักศึกษาค่ะ นักศึกษาท่านใดที่สนใจจะลงเพิ่ม สำหรับภาษาลาว และภาษาเวียดนาม ให้นักศึกษามาประชุมพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ 
** ถ้านักศึกษามาหลังเวลา 12.00 น. ให้มาติดต่อที่ห้อง 3413 One Stop Service ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2557 ค่ะ 


Picture of  TA ศศิวิมล มณีวงษ์
xประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่มีกลุ่ม
by TA ศศิวิมล มณีวงษ์ - Friday, 21 November 2014, 08:23 AM
 


55
22
Picture of  TA ศศิวิมล มณีวงษ์
แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/57
by TA ศศิวิมล มณีวงษ์ - Friday, 14 November 2014, 04:30 AM
 
cilck

Skip LoginSkip Courses

1

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 Today Friday, 19 December 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip VDO การเรียนการสอนย้อนหลังSkip Side BarSkip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย. 57